Valgmenigheden


Generelt om valgmenigheder

En valgmenighed er en fri og åben menighed inden for Den danske Folkekirke
Ordet valgmenighed betyder, at man selv vælger kirkeligt tilhørsforhold i Den danske Folkekirke. Man vælger, ansætter og lønner selv menighedens præst.

Valgmenighedens medlemmer har valgt at være fælles om gudstjeneste og andre kirkelige handlinger, kirke og præst på tværs af sognegrænserne.

Hovedparten af de danske valgmenigheder er grundtvigske, hvilket også gælder Holstebro Valgmenighed.

Opbygning og ledelse

En valgmenighed er opbygget som en forening. Valgmenighedens øverste ledelse er generalforsamlingen, der vælger en bestyrelse til at varetage den daglige drift.
Præsten deltager i bestyrelsens møder, men har ingen stemmeret.

For at blive præst i en valgmenighed kræves der præcis de samme kvalifikationer som for at blive præst i en sognekirke.

Ansvar og fællesskab

Valgmenigheder er afhængige af, at medlemmerne er bevidste om, at de har et medansvar.
Der er tradition for fællesskab omkring gudstjenester, møder og arrangementer.

De kirkelige handlinger

Dåb, konfirmation, vielse og begravelse har samme juridiske gyldighed som i den øvrige del af folkekirken.

Hvad koster det, og hvad får man ud af sit medlemsskab?

Der betales ikke kirkeskat, men derimod et medlemsbidrag.

Dåb er gratis, når blot en af barnets forældre er medlem.

Konfirmation er gratis, når blot en af forældrene er medlem, og en ung ønsker at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret i valgmenigheden.

Bryllup er gratis for et medlem, der ønsker at blive gift i valgmenigheden - uanset om den tilkommende er medlem eller ej.

Begravelse/bisættelse er gratis, når afdøde var medlem - hvis den foregår i valgmenighedskirken med kirkens ansatte. Ønsker man at benytte en anden kirke, skal der betales leje heraf. Dette kan kombineres med, at valgmenighedens præst, organist og kirkesanger medvirker, hvilket der ikke skal betales for. Ønsker man at benytte andet personale, skal der betales herfor. Et ikke-medlem kan dog undtagelsesvis og mod betaling blive begravet/bisat fra valgmenighedskirken efter aftale med præsten.

Leje af kiste- eller urneplads på en kirkegård betales af Holstebro Valgmenighed, når et medlem begraves eller bisættes. Ønskes leje af gravstedet forlænget ud over den obligatoriske fredningsperiode, betaler valgmenigheden ikke herfor. Fredningstiden for en urneplads er 10 år, mens det for en kisteplads drejer sig om 20 år eller mere afhængig af jordbundsforholdene.

Gravsætning betales af Holstebro Valgmenighed, uanset fra hvilken kirke begravelsen eller bisættelsen af et medlem finder sted, dvs. der betales for, at graven graves og kastes til igen eller for nedsættelsen af urnen.

Anlæggelse og vedligholdelse af gravsted betaler valgmenigheden ikke for.

Desuden: kirkedøren er åben på alle helligdage, og der vil til enhver tid være mulighed for at tale med præsten, hvis man måtte ønske det.  

Indmeldelse

Indmeldelsesblanket og informationsmaterialer kan rekvireres hos:
Valgmenighedspræst Caspar Wenzel Tornøe, Idumvej 54, 7500 Holstebro, mail: caspar@holstebrovalgmenighed.dk

og

valgmenighedspræst Trine Hostrup Dige, Nytorv 2, 3 tv, 8800 Viborg, mail: thd@km.dk, tlf.: 4049 2808.

Træffes i øvrigt på valgmenighedens kontor, Skolegade 32, 7500 Holstebro den første torsdag i hver måned kl. 16.00-17.00 samt efter aftale. Fridag mandag.Kalender
7.6.23
Solhvervsmøde
Caspar W. Tornøe

Et musikalsk program, idet vi det første kvarter skal...
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   5153 1819  |   caspar@holstebrovalgmenighed.dk