Praktiske oplysninger


Adresseændringer bedes venligst meddelt til forretningsføreren.

Kirketjener: vakant, henvendelse til formand Karen Bjerre Madsen, tlf. 9742 4890 / 23847929

Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf. 7022 3040, senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20.00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I efter gudstjenesten skal hentes igen kl. 11.15. På hjemturen skal der intet betales.

Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Ansvarshavende: .Caspar Wenzel Tornøe

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Caspar Wenzel Tornøe. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest 31. august 2021

Fotografering under gudstjenester og kirkelige handlinger

Ved dåb: Under hensyntagen til den øvrige menighed kan man fotografere dåbsfølget, når de går ind og ud af kirken. Under selve dåben er fotografering kun tilladt under særlige omstændigheder og efter forudgående aftale med præsten. Fotografering under resten af gudstjenesten frabedes venligst.

Ved konfirmation: Der kan fotograferes, når konfirmanderne kommer ind, og når de går ud af kirken. Desuden er man velkommen til at fotografere konfirmandholdet og den enkelte konfirmand i kirken efter gudstjenesten.

Ved bryllup: Man kan fotografere, når bruden eller parret går ind, og når de nygifte går ud af kirken. Ønskes andet, skal det aftales på forhånd med præsten.

Ved begravelse og bisættelse: Man kan fotografere før og efter begravelsen og bisættelsen. Ønskes andet, skal det aftales på forhånd med præsten.

I henhold til persondataloven må ingen fotograferes uden deres tilsagn.

                                                                                                                                                   Holstebro, den 12. maj 2020

    

Retningslinier for hvordan vi holder sundhedsmæssig forsvarlig gudstjeneste

1.Vi spritter hænderne af ved indgangen. Hvis man er syg eller har symptomer på covid 19, må man ikke komme i kirke. Har man brug for en samtale eller hjemmealtergang, er man velkommen til at ringe eller maile til en af præsterne.
2.Vi sidder med 2 meters afstand og forskudt på hver anden bænk. Der vil være afmærket på bænkene, hvor vi må sidde. Bor man i samme husstand, må man dog gerne rykke sammen på bænken.
3.Vi bruger egen, medbragt salmebog eller det salmeark, der ligger på pladsen på bænken.
4. Den, der har dækket alterbordet og sat engangsbægre frem til altergangen, har gjort det med handsker på. Præsten har sprittet hænderne af inden  uddelingen af nadveren. Der er 1 meter mellem hver nadvergæst ved alterbordet. Når man har været til alters, tager man sit bæger med og stiller det på bakken til brugte bægre.
5.Når gudstjenesten er færdig, holder vi afstand på 1 meter mellem os på vej ud af kirken og udenfor.
6. Efter gudstjenesten rengøres bænkene og alle kontaktflader. Hynderne på bænkene må ikke benyttes de næste 72 timer. Skal der være en kirkelig handling, inden de timer er gået, fjernes hynderne fra bænkene.
Kalender
24.10.21
21. søndag efter trinitatis
Trine Hostrup Dige
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   5153 1819  |   caspar@holstebrovalgmenighed.dk