Praktiske oplysninger


Adresseændringer bedes venligst meddelt til forretningsføreren.

Kirketjener: vakant, henvendelse til formand Karen Bjerre Madsen, tlf. 23847929

Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf. 7022 3040, senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20.00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I efter gudstjenesten skal hentes igen kl. 11.15. På hjemturen skal der intet betales.

Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Ansvarshavende: .Caspar Wenzel Tornøe

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Caspar Wenzel Tornøe.  Stoffet bedes afleveret senest en måned før udsendelse af næste kirkeblad.

Indmeldelse og autorisation

Fotografering under gudstjenester og kirkelige handlinger

Ved dåb: Under hensyntagen til den øvrige menighed kan man fotografere dåbsfølget, når de går ind og ud af kirken. Under selve dåben er fotografering kun tilladt under særlige omstændigheder og efter forudgående aftale med præsten. Fotografering under resten af gudstjenesten frabedes venligst.

Ved konfirmation: Der kan fotograferes, når konfirmanderne kommer ind, og når de går ud af kirken. Desuden er man velkommen til at fotografere konfirmandholdet og den enkelte konfirmand i kirken efter gudstjenesten.

Ved bryllup: Man kan fotografere, når bruden eller parret går ind, og når de nygifte går ud af kirken. Ønskes andet, skal det aftales på forhånd med præsten.

Ved begravelse og bisættelse: Man kan fotografere før og efter begravelsen og bisættelsen. Ønskes andet, skal det aftales på forhånd med præsten.

I henhold til persondataloven må ingen fotograferes uden deres tilsagn.

                                                                                                                                                   Holstebro, den 12. maj 2020

    

Retningslinier for hvordan vi holder sundhedsmæssig forsvarlig gudstjeneste

Holstebro Valgmenighed følger de til enhver tid gældende retningsregler med hensyn til Covid-19.
Kalender
2.4.23
H. C. Andersens fødselsdag på Nr. Vosborg
Vi fejrer H. C. Andersens fødselsdag på Nr. Vosborg med foredrag v/ Caspar...
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   5153 1819  |   caspar@holstebrovalgmenighed.dk