Valgmenighedens hjælpefond


Holstebro Valgmenighed uddeler hvert år støtte fra valgmenighedens hjælpefond. Støtten ydes i form af et gavekort, der kan bruges i et af byens varehuse.

Der kan søges om støtte til forskellige formål. Det kan være til barnedåb, konfirmation, feriehjælp, julehjælp eller til et andet formål.

Har du og din familie brug for støtte, skal du sende en ansøgning til valgmenighedspræst Caspar Wenzel Tornøe, Skolegade 32, 7500 Holstebro.

Din ansøgning til blive vurderet ud fra nedenstående retningslinjer:

-  Din/jeres indtægt er kontanthjælp, dagpenge, social pension eller anden
   overførselsindkomst.
-  Du og din ægtefælle/samboende skal have hjemmeboende børn under 18 år.
-  Du er enlig forsørger med lav indkomst og med hjemmeboende børn.
-  Du kan begrunde, hvorfor du har et særligt behov for hjælp. Det kan være på grund af
   sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer. Det kan f. eks. være en
   depression, skilsmisse eller dødsfald i familien, der har påvirket økonomien.
-  Du er medlem af Holstebro Valgmenighed.

------------------

Sluttelig gøres der opmærksom på, at der også kan indsættes bidrag til denne fond på kontonr. 6811-1115512.
Ethvert bidrag modtages med tak.

Kalender
2.4.23
H. C. Andersens fødselsdag på Nr. Vosborg
Vi fejrer H. C. Andersens fødselsdag på Nr. Vosborg med foredrag v/ Caspar...
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   5153 1819  |   caspar@holstebrovalgmenighed.dk