Arrangementer


torsdag den 26. oktober

Efterårsmøde
Tidspunkt: kl. 19.00

Efterårsmøde sammen med foredragsholderen, forfatteren og filminstruktøren Pia Fris Laneth, der vil fortælle om "Luthers Käthe og andre kvindfolk". Mødet foregår i valgmenighedskirken.
Mødet arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening og foregår i valgmenighedskirken.
Entré kr. 100,00.
mandag den 30. oktober

Koncert
Tidspunkt: kl. 19.30

Koncert i valgmenighedskirken med blæsertrioen "Trio Arizzo", der spiller Bachs Goldbergvariationer.
Arrangør: Nordvestjysk Musikkreds
Entré: kr. 100,00
onsdag den 8. november

Sangaften i kirken
Tidspunkt: kl. 19.30 20.30

Vi synger fra højskolesangbogen og fra salmebogen. Ind imellem lidt forbindende snak om forfattere og komponister.

Ledes og akkompagneres af Sigrid Mørup.

Alle er velkomne
torsdag den 9. november

Mortensaften
Tidspunkt: kl. 18.00

Mortensaften med spisning i Skolegade 32.
Vi spiser mortensand sammen og hører et  foredrag af formanden for Grundtvigsk Forum, Kirsten M. Andersen, der vil fortælle om skolens historie fra Luther og til i dag.
Pris kr. 200,00.
Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 2. november.
tirsdag den 21. november

Koncert i valgmenighedskirken
Tidspunkt: kl. 19.30

Koncert med Ensemble MidtVest, der spiller værker af Bach og Dvorák med undertitlen: Blæserkvintetten gennem tiden - nyt og gammelt mødes.
Optakt kl. 19.00.
Entré kr. 150,00 / 125,00 (rabat) Gratis for unge.
torsdag den 30. november

Studiekreds om Jonas' bog
Tidspunkt: kl. 9.30

"Sola scriptura" - skriften alene - lød et af reformationens slagord. Luther var bibelforsker, og hans reformatoriske projekt udsprang af hans egen bibellæsning. Hans synspunkt var, at Biblen var skrevet for alle og enhver og ikke kun var teologernes bog. I Biblen kunne enhver frit høre og læse Guds ord, og derfor skulle Biblen lukkes op og læses  - af alle. Så det gør vi i valgmenighedens studiekreds.
Det foregår som vanlig i Skolegade 32.
Efterårets temaer kommer til at dreje sig om synet på de fremmede, om integration og assimilation og også lidt om, hvad et "gammeltestamentligt kvindesyn" egentlig kan siges at være.

Programmet bliver således:
Torsdag den 28. september: Ruts bog
Torsdag den 12. oktober: Esters bog
Torsdag den 30. november: Jonas's bog

Tilmelding enten på tlf.: 2114 3658 eller mail: mdkoch@mail.dk
Kaffe i pausen koster kr. 50,00
onsdag den 6. december

Sangaften i kirken
Tidspunkt: kl. 19.30 - 20.30

Vi synger fra højskolesangbogen og salmebogen. Ind imellem lidt forbindende snak om forfattere og komponister.

Ledes og akkompagneres af Sigrid Mørup.

Alle er velkomne.
torsdag den 14. december

De ældres julefrokost
Tidspunkt: kl. 12.00

Pris kr.100,00.
Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 7. december.
søndag den 17. december

Julekoncert
Tidspunkt: kl. 16.00

Vi synger julen ind sammen med vokalensemblet "Vokal Vest" fra Ringkøbing. Koret ledes af organist Klaus V. Jensen, Ringkøbing. Ved orglet: Kim Preussler.
søndag den 7. januar

Nytårsmøde
Tidspunkt: kl. 14.00

Gudstjeneste kl. 14.00 v/ sognepræst Lena Kjems, Vejlby.
Derefter kaffe og foredrag ligeledes v / Lena Kjems. Foredraget har følgende overskrift: "At mig dagen fryder trods synd og død" - om tab, mod og livsglæde.
Kaffe: kr. 50,00.
onsdag den 10. januar

Sangaften i kirken
Tidspunkt: kl. 19.30 - 20.30

Vi synger fra højskolesangbogen og fra salmebogen. Ind imellem lidt forbindende snak om forfattere og komponister.

Ledes og akkompagneres af Sigrid Mørup.

Alle er velkomne.
torsdag den 11. januar

De ældres eftermiddag
Tidspunkt: kl. 15.00

Eftermiddagen ledes af Peter Hedegaard, og vi får besøg af Arne Doktor, Aarhus, der vil fortælle om Folke Bernadottes hvide busser, der i 1945 reddede mange norske og danske fanger ud af Hitlers dødslejre.
Kaffen koster kr. 50,00.
søndag den 21. januar

Gudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost.
Tidspunkt: kl. 10.00

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost efterfulgt af et foredrag af journalist Morten Beiter, der vil fortælle om Sicilien.
Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest 14. januar.
lørdag den 3. februar

Højskoledag
Tidspunkt: kl. 10.00

Kl. 10.00: Morgensang i valgmenighedskirken

kl. 10.30: Foredrag v / ph.d. og højskolelærer Chr. Hjortkær, Silkeborg, der vil tale om "Det utilstrækkelige selv". Ungdommen er ikke, hvad den har været. Den er sundere, mindre kriminel og mere pligtopfyldende. Ungdommen har tabt tiden og indrettet sig efter klokken. Døgnet inddeles i klokketimer, så præstationen kan presses til det maksimale. Den både frygter verdens straf og straffer sig selv. 500 år efter Luther er vi tilbage, hvor han startede. I præstationssamfundet og angstens tidsalder. Vi maksimerer som munke. Og lever i fremtiden. Hvordan i alverden hjælper vi en ungdom, der er ved at miste sig selv i skam, angst og diagnoser? Måske ved at se nærmere på Luther og Kierkegaards tanker om angst og kærlighed.

kl. 12.00: Spisning

kl. 12.45: En fortælling med fællessang sammen med forstander på Vestjyllands Højskole, Else Mathiassen, og to musikere, Karen Sørensen og Torben Lassen. Temaet er: Grundtvig og kvinderne, og vi skal således høre nogle spændende historier om de kvinder, der puskede liv i Grundtvigs tanker, idéer og digtning.

Højskoledagen arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening.

Pris kr. 200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 27. januar.
torsdag den 8. februar

Koncert
Tidspunkt: kl. 19.30

Koncert i valgmenighedskirken med brasiliansk fløjte / guitarduo.
Flere oplysninger i næste kirkeblad
torsdag den 22. februar

Filmaften
Tidspunkt: kl. 16.45

Vi ser filmen "Det hvide bånd", som sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær, Naur, vil give os en introduktion til. Derefter middag.
Pris kr. 150,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 15. februar.
søndag den 4. marts - tirsdag den 6. marts

Martsmenighedsmøderne fejrer 100 års jubilæum
Tidspunkt: kl. 14.00

Søndag kl. 14.00: Gudstjeneste i valgmenighedskirken v/ professor dr.theol. Viggo Mortensen

kl. 15.30: Kaffe / kage i Skolegade 32 og i forlængelse heraf: Foredrag om den svenske forfatter Selma Lagerlöf: "Eventyrfortælleren med det eventyrlige liv" - v/forfatter Doris Ottesen.

Mandag kl. 17.00: Foredrag: "Er kristendom bedre end islam?" - med udblik til Paulus, Luther og Bonhoeffer v/ forfatter og MF Naser Khader.
Derefter middag og kaffe

Tirsdag kl. 19.00: Foredrag: "Om politik" v/forfatter og journalist Thomas Larsen.
Kaffe / kage og sluttelig forårssang.

Alle møderne foregår i Skolegade 32.
Det trykte program med flere informationer vil blive lagt frem i kirken og indgå i næste kirkeblad.onsdag den 14. marts

Valgmenighedens generalforsamling
Tidspunkt:

Flere informationer senere.
torsdag den 30. august - søndag den 2. september

Højskoletur til København
Tidspunkt:

De midt- og vestjyske højskoler arrangerer en fælles højskoletur til København med overskriften: I Grundtvigs fodspor.

Flere informationer senere.
Konfirmation
Konfirmationer
Fra 2010 er der konfirmation på Store Bededag - se alle datoer her...
Læs mere
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   9742 1023  |   post@holstebrovalgmenighed.dk