Arrangementer


onsdag den 23. maj

Valgmenighedens årlige udflugt
Tidspunkt: kl. 17.00 - 22.00

Udflugten, der som sædvanlig starter fra kirken i Skolegade,  går i år vestpå. Første stop er ved Skærum Mølle, hvor museumsinspektør Esben Graugaard med udgangspunkt i sin nye bog om iværksætterne Villemoes kort fortæller om denne familie med særlig fokus på teglværksejer Niels Villemoes.
Over Ulfborg kører vi til  Tim, ser Tim voldsted og kører videre vestpå til Tim Kirke, hvor Margrethe Dahlerup Koch vil fortælle om kirken og sit gamle pastorat.
Herefter kører vi mod Stadil og fortsætter op langs Husby Klit for at komme til Hotel Vedersø Klit, hvor vi nyder vores aftenkaffe, inden vi kører hjem til Holstebro igen.

Overalt på turen vil Esben Graugaard fortælle om de steder, vi kører forbi.

Pris kr. 150,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 16. maj.
lørdag den 2. juni - søndag den 3. juni


Tidspunkt: Valg- og frimenighedernes årsmøde

Årsmødet for Danmarks valg- og frimenigheder foregår i år i Vallekilde.
Program til tilmeldingsblanket vil blive lagt frem i kirken, så snart det er modtaget.
tirsdag den 5. juni

Grundlovsmøde
Tidspunkt: kl. 14.00

Grundlovsmødet på Nr. Vosborg er i år med grundlovstale af historikeren, forfatteren og samfundsdebattøren Henrik Jensen, og den musikalske underholdning varetages af Ensemble MidtVest.

Grundlovsmødet er et samarbejde mellem Nr. Vosborg, Holstebro Højskoleforening, Bøvling Valgmenighed, DGI Vestjylland og Holstebro Valgmenighed.

Arrangementet er gratis, men der betales for kaffen.

torsdag den 7. juni

Konfirmandindskrivning
Tidspunkt: kl. 18.00

Kommende konfirmander og deres forældre indbydes til konfirmandindskrivning med spisning i Skolegade 32. Man bedes venligst medbringe den kommende konfirmands dåbsattest eller evt. navneattest.

Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding til en af præsterne med besked om antal senest den 1. juni.
søndag den 10. juni

Kunstafsløring
Tidspunkt: kl. 10.00

Vi begynder med gudstjeneste i valgmenighedskirken kl. 10.00 og går derefter over i Skolegade 32 til afsløring af to kunstværker ved indgangsdørene. Kunstneren Erland Knudssøn Madsen og repræsentanter for Ny Carlsbergfondet, der har skænket begge kunstværker,  vil være til stede.

Derefter fælles frokost, som man skal tilmelde sig senest 4. juni til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.

torsdag den 30. august - søndag den 2. september

Højskoletur til København
Tidspunkt:

I Grundtvigs fodspor - højskoletur til København.

De midt- og vestjyske valgmenigheders traditionelle højskoleuge er denne gang blevet til en tur som rejsende højskole. Vi kører i bus torsdag morgen mod København og besøger undervejs Udby præstegård med Grundtvigs mindestuer. I København skal vi bo på hotel Cabinn, men i øvrigt have Vartov, der ligger i gåafstand fra hotellet, som vores fælles mødested. Hver skal vi høre foredrag, spise, synge og tale sammen.

I øvrigt byder dagene på så forskellige programpunkter som "Grundtvig på den multikulturelle Vestegn", workshop på Christiansborg med politikere om "Frisind og folkestyre i praksis", sangtime med komponist og musiker Rasmus Skov Borring, besøg på Kristeligt Dagblads redaktion, morgenandagt i domkirken, gudstjeneste i Vartov kirke og foredragsaften.

I begyndelsen af marts håber vi at have det endelige program på plads, men man kan allerede nu melde sig til turen hos Margrethe Dahlerup Koch, mail: mdkoch@mail.dk eller tlf. 21 14 36 58.

Deltagerantal: max 50

Pris: Afhængig af deltagerantallet et sted mellem 3.500 og 4.000 kr. Heri er inkluderet 3 overnatninger i dobbeltværelse med morgenmad, 3 middage på Vartov (eksklusiv drikkevarer), transport samt entré til Grundtvigs mindestuer.
Enkeltværelse koster et tillæg på 1.020 kr.
Konfirmation
Konfirmationer
Fra 2010 er der konfirmation på Store Bededag - se alle datoer her...
Læs mere
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   9742 1023  |   post@holstebrovalgmenighed.dk