Kalender


torsdag den 22. februar
Filmaften
Filmaftenen, som tidligere var annonceret,  er aflyst.
søndag den 25. februar
2. søndag i fasten
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
søndag den 4. marts
3. søndag i fasten
Tidspunkt: kl. 14.00
Professor dr. theol. Viggo Mortensen
Indledning til Martsmenighedsmøderne
søndag den 4. marts - tirsdag den 6. marts
Martsmenighedsmøderne fejrer 100 års jubilæum
Tidspunkt: kl. 14.00
Søndag kl. 14.00: Gudstjeneste i valgmenighedskirken v/ professor dr.theol. Viggo Mortensen

kl. 15.30: Kaffe / kage i Skolegade 32 og i forlængelse heraf: Foredrag om den svenske forfatter Selma Lagerlöf: "Eventyrfortælleren med det eventyrlige liv" - v/forfatter Doris Ottesen.

Mandag kl. 17.00: Foredrag: "Er kristendom bedre end islam?" - med udblik til Paulus, Luther og Bonhoeffer v/ forfatter og MF Naser Khader.
Derefter middag og kaffe

Tirsdag kl. 19.00: Foredrag: "Om politik" v/forfatter og journalist Thomas Larsen.
Kaffe / kage og sluttelig forårssang.

Alle møderne foregår i Skolegade 32.
Det trykte program med flere informationer er lagt frem i kirken og indgår i kirkeblad nr. 112.fredag den 9. marts
Børnegudstjeneste
Tidspunkt: kl. 16.00
Margrethe Dahlerup Koch
Børnegudstjeneste med musik, sang og fortælling for de nye minikonfirmander og  andre.
Tante Andante medvirker
søndag den 11. marts
Midfaste
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
tirsdag den 13. marts
Prædikenværksted
Tidspunkt: kl. 16.30 - 17.30
Idéen med prædikenværksted er at få flere øjne på søndagens bibeltekster end præstens. Forskellige mennesker læser og hører noget forskelligt, og vi kan blive klogere af at høre på hinandens tanker: Hvad synes jeg, der er vigtigt i teksterne? Hvad undrer jeg mig over, når jeg læser dem? Hvad irriterer mig? Hvad ville jeg gerne have, at prædikenen over netop de tekster på søndag tog fat på?

Meningen med prædikenværkstedet er ikke at nå frem til enighed eller for den sags skyld diskutere den rette mening med teksterne. Og jeg kan heller ikke love, at min færdige prædiken søndagen efter svarer på alle de spørgsmål, deltagerne måtte have rejst. Men måske vil vi ved fælles hjælp opdage nye vinkler, problemer og pointer i de ord og fortællinger, nogle af os ellers synes, vi kender ud og ind. Det eneste, der kræves for at være med i prædikenværkstedet, er, at man hjemmefra har læst den kommende søndags tre tekster fra Bibelen. Man behøver ikke være vant til hverken at læse i Bibelen eller gå i kirke for at være med.
Tilmelding senest fredag  den 9. marts til mig på mail: mdkoch@mail.dk eller tlf. 21 14 36 58.
Teksterne kan fås hos mig, eller man kan finde dem bag i salmebogen ("Alterbogen" s. 979 - 1313).

Sted: Kontoret i Skolegade 32

Margrethe Dahlerup Koch
onsdag den 14. marts
Generalforsamling
Tidspunkt: kl. 19.15
Holstebro Valgmenigheds ordinære generalforsamling
Dagsorden i henhold til vedtægterne
onsdag den 14. marts
Tidspunkt: kl. 18.00
Margrethe Dahlerup Koch
Gudstjeneste før generalforsamling
fredag den 16. marts
25 års jubilæum i Skolegade 32
Tidspunkt: kl. 14.00 - 17.00
I anledning af Gitte og Per Bojsens 25 års jubilæum som bestyrerpar  i Skolegade 32 er der ÅBENT HUS for forhenværende og fremtidige kunder.
lørdag den 17. marts
Fællesarrangement på Holstebro Friskole
Tidspunkt: kl. 10.00 - 14.00
Fællesarrangement på Holstebro Friskole, Lægårdvej 102, med ungdomspsykolog Lene Tanggaard, professor i psykologi.
søndag den 18. marts
Mariæ bebudelsesdag
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
tirsdag den 20. marts
Koncert
Tidspunkt: kl. 19.30
Koncert i valgmenighedskirken med et tysk strygerorkester, Bremen Musikskoles Kammerorkester, der besøger OrkesterEfterskolen i Holstebro med 30 dygtige unge musikere.
Gratis entré.
søndag den 25. marts
Palmesøndag
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
torsdag den 29. marts
Skærtorsdag
Tidspunkt: kl. 19.00
Peter Hedegaard
fredag den 30. marts
Langfredag
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
søndag den 1. april
Påskedag
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
mandag den 2. april
2. påskedag
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
tirsdag den 3. april
Prædikenværksted
Tidspunkt: kl. 16.30 - 17.30
Idéen med prædikenværksted er at få flere øjne på søndagens bibeltekster end præstens. Forskellige mennesker læser og hører noget forskelligt, og vi kan blive klogere af at høre på hinandens tanker: Hvad synes jeg, der er vigtigt i teksterne? Hvad under jeg mig over, når jeg læser dem? Hvad irriterer mig ? Hvad ville jeg gerne have, at prædikenen over netop de tekster på søndag tog fat på?

Meningen med prædikenværkstedet er ikke at nå frem til enighed eller for den sags skyld diskutere den rette mening med teksterne. Og jeg kan heller ikke love, at min færdige prædiken søndagen efter svarer på alle de spørgsmål, deltagerne måtte have rejse. Men måske vil vi ved fælles hjælp opdage nye vinkler, problemer og pointer i de ord og fortællinger, nogle af os ellers synes, vi kender ud og ind. Det eneste, der kræves for at være med i prædikenværkstedet, er, at man hjemmefra har læst den kommende søndags tre tekster fra Bibelen. Man behøver ikke være vant til hverken at læse i Bibelen eller gå i kirke for at være med.

Tilmelding senest fredag den 30. marts til mig på mail: mdkoch@mail.dk eller tlf. 21 14 36 58. Teksterne kan fås hos mig, eller man kan finde dem bag i salmebogen ("Alterbogen" s. 979 - 1313).

Sted: Kontoret i Skolegade 32

Margrethe Dahlerup Koch
søndag den 8. april
1. søndag efter påske
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
søndag den 15. april
2. søndag efter påske
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
søndag den 15. april
Koncert
Tidspunkt: kl. 15.00
Koncert med Kottos Ensemble, der spiller en grænseoverskridende koncert inspireret af folkemusik.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Nordvestjysk Musikkreds.
Entré kr. 100,00
søndag den 22. april
3. søndag efter påske
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
fredag den 27. april
Store bededag
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch / Peter Hedegaard
Konfirmation
søndag den 29. april
4. søndag efter påske
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
søndag den 6. maj
5. søndag efter påske
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
torsdag den 10. maj
Kristi himmelfartsdag
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
søndag den 13. maj
6. søndag efter påske
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
søndag den 20. maj
Pinsedag
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
mandag den 21. maj
2. pinsedag
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
onsdag den 23. maj
Valgmenighedens årlige udflugt
Tidspunkt: kl. 17.00 - 22.00
Udflugten, der som sædvanlig starter fra kirken i Skolegade,  går i år vestpå. Første stop er ved Skærum Mølle, hvor museumsinspektør Esben Graugaard med udgangspunkt i sin nye bog om iværksætterne Villemoes kort fortæller om denne familie med særlig fokus på teglværksejer Niels Villemoes.
Over Ulfborg kører vi til  Tim, ser Tim voldsted og kører videre vestpå til Tim Kirke, hvor Margrethe Dahlerup Koch vil fortælle om kirken og sit gamle pastorat.
Herefter kører vi mod Stadil og fortsætter op langs Husby Klit for at komme til Hotel Vedersø Klit, hvor vi nyder vores aftenkaffe, inden vi kører hjem til Holstebro igen.

Overalt på turen vil Esben Graugaard fortælle om de steder, vi kører forbi.

Pris kr. 150,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 16. maj.
fredag den 25. maj
Tidspunkt: kl. 17.00
Margrethe Dahlerup Koch
Børnegudstjeneste og minikonfirmandafslutning
søndag den 27. maj
Trinitatis søndag
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
lørdag den 2. juni - søndag den 3. juni
Tidspunkt: Valg- og frimenighedernes årsmøde
Årsmødet for Danmarks valg- og frimenigheder foregår i år i Vallekilde.
Program til tilmeldingsblanket vil blive lagt frem i kirken, så snart det er modtaget.
søndag den 3. juni
1. søndag efter trinitatis
Tidspunkt: kl. 19.00
Margrethe Dahlerup Koch
tirsdag den 5. juni
Grundlovsmøde
Tidspunkt: kl. 14.00
Grundlovsmødet på Nr. Vosborg er i år med grundlovstale af historikeren, forfatteren og samfundsdebattøren Henrik Jensen, og den musikalske underholdning varetages af Ensemble MidtVest.

Grundlovsmødet er et samarbejde mellem Nr. Vosborg, Holstebro Højskoleforening, Bøvling Valgmenighed, DGI Vestjylland og Holstebro Valgmenighed.

Arrangementet er gratis, men der betales for kaffen.

torsdag den 7. juni
Konfirmandindskrivning
Tidspunkt: kl. 18.00
Kommende konfirmander og deres forældre indbydes til konfirmandindskrivning med spisning i Skolegade 32. Man bedes venligst medbringe den kommende konfirmands dåbsattest eller evt. navneattest.

Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding til en af præsterne med besked om antal senest den 1. juni.
søndag den 10. juni
Kunstafsløring
Tidspunkt: kl. 10.00
Vi begynder med gudstjeneste i valgmenighedskirken kl. 10.00 og går derefter over i Skolegade 32 til afsløring af to kunstværker ved indgangsdørene. Kunstneren Erland Knudssøn Madsen og repræsentanter for Ny Carlsbergfondet, der har skænket begge kunstværker,  vil være til stede.

Derefter fælles frokost, som man skal tilmelde sig senest 4. juni til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.

torsdag den 30. august - søndag den 2. september
Højskoletur til København
I Grundtvigs fodspor - højskoletur til København.

De midt- og vestjyske valgmenigheders traditionelle højskoleuge er denne gang blevet til en tur som rejsende højskole. Vi kører i bus torsdag morgen mod København og besøger undervejs Udby præstegård med Grundtvigs mindestuer. I København skal vi bo på hotel Cabinn, men i øvrigt have Vartov, der ligger i gåafstand fra hotellet, som vores fælles mødested. Hver skal vi høre foredrag, spise, synge og tale sammen.

I øvrigt byder dagene på så forskellige programpunkter som "Grundtvig på den multikulturelle Vestegn", workshop på Christiansborg med politikere om "Frisind og folkestyre i praksis", sangtime med komponist og musiker Rasmus Skov Borring, besøg på Kristeligt Dagblads redaktion, morgenandagt i domkirken, gudstjeneste i Vartov kirke og foredragsaften.

I begyndelsen af marts håber vi at have det endelige program på plads, men man kan allerede nu melde sig til turen hos Margrethe Dahlerup Koch, mail: mdkoch@mail.dk eller tlf. 21 14 36 58.

Deltagerantal: max 50

Pris: Afhængig af deltagerantallet et sted mellem 3.500 og 4.000 kr. Heri er inkluderet 3 overnatninger i dobbeltværelse med morgenmad, 3 middage på Vartov (eksklusiv drikkevarer), transport samt entré til Grundtvigs mindestuer.
Enkeltværelse koster et tillæg på 1.020 kr.
Konfirmation
Konfirmationer
Fra 2010 er der konfirmation på Store Bededag - se alle datoer her...
Læs mere
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   9742 1023  |   post@holstebrovalgmenighed.dk