Kalender


søndag den 17. december
Julekoncert
Tidspunkt: kl. 16.00
Vi synger julen ind sammen med vokalensemblet "Vokal Vest" fra Ringkøbing. Koret ledes af organist Klaus V. Jensen, Ringkøbing. Ved orglet: Kim Preussler.
søndag den 24. december
Juleaften
Tidspunkt: kl. 14.30
Margrethe Dahlerup Koch
søndag den 24. december
Juleaften
Tidspunkt: kl. 15.45
Peter Hedegaard
mandag den 25. december
Juledag
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
tirsdag den 26. december
2. juledag
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
søndag den 31. december
Julesøndag
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
mandag den 1. januar
Nytårsdag
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
søndag den 7. januar
1. søndag efter helligtrekonger
Tidspunkt: kl. 14.00
Lena Kjems
Nytårsmøde - foredrag og kaffe
søndag den 7. januar
Nytårsmøde
Tidspunkt: kl. 14.00
Gudstjeneste kl. 14.00 v/ sognepræst Lena Kjems, Vejlby.
Derefter kaffe og foredrag ligeledes v / Lena Kjems. Foredraget har følgende overskrift: "At mig dagen fryder trods synd og død" - om tab, mod og livsglæde.
Kaffe: kr. 50,00.
onsdag den 10. januar
Sangaften i kirken
Tidspunkt: kl. 19.30 - 20.30
Vi synger fra højskolesangbogen og fra salmebogen. Ind imellem lidt forbindende snak om forfattere og komponister.

Ledes og akkompagneres af Sigrid Mørup.

Alle er velkomne.
torsdag den 11. januar
De ældres eftermiddag
Tidspunkt: kl. 15.00
Eftermiddagen ledes af Peter Hedegaard, og vi får besøg af Arne Doktor, Aarhus, der vil fortælle om Folke Bernadottes hvide busser, der i 1945 reddede mange norske og danske fanger ud af Hitlers dødslejre.
Kaffen koster kr. 50,00.
søndag den 14. januar
2. søndag efter helligtrekonger
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
søndag den 21. januar
Sidste søndag efter helligtrekonger
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
Kirkefrokost med foredrag af Morten Beiter
Tilmelding
søndag den 21. januar
Gudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost.
Tidspunkt: kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost efterfulgt af et foredrag af journalist Morten Beiter, der vil fortælle om Sicilien.
Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest 14. januar.
søndag den 28. januar
Septuagesima
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
lørdag den 3. februar
Højskoledag
Tidspunkt: kl. 10.00
Kl. 10.00: Morgensang i valgmenighedskirken

kl. 10.30: Foredrag v / ph.d. og højskolelærer Chr. Hjortkær, Silkeborg, der vil tale om "Det utilstrækkelige selv". Ungdommen er ikke, hvad den har været. Den er sundere, mindre kriminel og mere pligtopfyldende. Ungdommen har tabt tiden og indrettet sig efter klokken. Døgnet inddeles i klokketimer, så præstationen kan presses til det maksimale. Den både frygter verdens straf og straffer sig selv. 500 år efter Luther er vi tilbage, hvor han startede. I præstationssamfundet og angstens tidsalder. Vi maksimerer som munke. Og lever i fremtiden. Hvordan i alverden hjælper vi en ungdom, der er ved at miste sig selv i skam, angst og diagnoser? Måske ved at se nærmere på Luther og Kierkegaards tanker om angst og kærlighed.

kl. 12.00: Spisning

kl. 12.45: En fortælling med fællessang sammen med forstander på Vestjyllands Højskole, Else Mathiassen, og to musikere, Karen Sørensen og Torben Lassen. Temaet er: Grundtvig og kvinderne, og vi skal således høre nogle spændende historier om de kvinder, der puskede liv i Grundtvigs tanker, idéer og digtning.

Højskoledagen arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening.

Pris kr. 200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 27. januar.
søndag den 4. februar
Sexagesima
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
torsdag den 8. februar
Koncert
Tidspunkt: kl. 19.30
Koncert i valgmenighedskirken med brasiliansk fløjte / guitarduo.
Flere oplysninger i næste kirkeblad
torsdag den 22. februar
Filmaften
Tidspunkt: kl. 16.45
Vi ser filmen "Det hvide bånd", som sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær, Naur, vil give os en introduktion til. Derefter middag.
Pris kr. 150,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 15. februar.
søndag den 4. marts - tirsdag den 6. marts
Martsmenighedsmøderne fejrer 100 års jubilæum
Tidspunkt: kl. 14.00
Søndag kl. 14.00: Gudstjeneste i valgmenighedskirken v/ professor dr.theol. Viggo Mortensen

kl. 15.30: Kaffe / kage i Skolegade 32 og i forlængelse heraf: Foredrag om den svenske forfatter Selma Lagerlöf: "Eventyrfortælleren med det eventyrlige liv" - v/forfatter Doris Ottesen.

Mandag kl. 17.00: Foredrag: "Er kristendom bedre end islam?" - med udblik til Paulus, Luther og Bonhoeffer v/ forfatter og MF Naser Khader.
Derefter middag og kaffe

Tirsdag kl. 19.00: Foredrag: "Om politik" v/forfatter og journalist Thomas Larsen.
Kaffe / kage og sluttelig forårssang.

Alle møderne foregår i Skolegade 32.
Det trykte program med flere informationer vil blive lagt frem i kirken og indgå i næste kirkeblad.onsdag den 14. marts
Valgmenighedens generalforsamling
Flere informationer senere.
torsdag den 30. august - søndag den 2. september
Højskoletur til København
De midt- og vestjyske højskoler arrangerer en fælles højskoletur til København med overskriften: I Grundtvigs fodspor.

Flere informationer senere.
Konfirmation
Konfirmationer
Fra 2010 er der konfirmation på Store Bededag - se alle datoer her...
Læs mere
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   9742 1023  |   post@holstebrovalgmenighed.dk